Magunkról

A Premontrei Sportegyesület elődjét az 1924. szeptember 21-én elkészült gödöllői premontrei gimnáziumban alakították meg.

Az 1926/27-es tanévben megalakult -Soltész Ernő testnevelő tanár vezetésével- az iskolai sportkör. Az évek folyamán több szakosztály jött létre: játék, torna, atlétika, tenisz, vívás, téli sportok (jégkorong, sí, korcsolya). 1930-ban országos középiskolai tőr-és kardvívó versenyt rendeztek. Folyamatossá váltak a vívó-, torna-, és atlétikaversenyek, valamint ünnepélyek alkalmával a különböző tornabemutatók. A sportköri tagok közül többen már az országos versenyekre is beneveztek. Általában hetenként két délután gyakoroltak, a vitorlázó repüléshez szükséges ismereteket szombat délutánonként, majd a nyári repülőtáborozás keretében sajátították el. A taglétszáma a kezdeti 60 főről gyorsan 150 fő fölé emelkedett. 1931-ben elkészült egy kis síugrósánc, valamint magas- és távolugró pálya. Az 1936/37-es iskolaévben tovább gazdagodott a gimnázium, májusban adták át rendeltetésének az új, hat lőállásos céllövőpályát. A tornateremhez csatlakozóan színpad épült, és elkészült az atlétikapálya, néhány percnyire a gimnáziumtól. 1940-ben felvették a Szent László Sportkör nevet. Az 1940/41-es tanévben használatba vették a konviktus alagsorában megépült, 5×25 méteres új uszodát.

1948. június 16-án a szerzetesi iskolákat államosították, 1950. szeptember 7-én az Elnöki Tanács rendelete megvonta a szerzetesrendek működési engedélyét, feloszlatva ezzel a Premontrei Rendet és elvették minden tulajdonát. Négy évtized múltán azonban, amikor újra engedélyezték a szerzetesrendek működését, az 1989-ben megalakult Öregdiák Egyesület kezdeményezésére felvetődött az iskola újraindításának gondolata. 1948-ban utolsónak érettségiző diákok osztályfőnöke, Fényi Ottó, gödöllői perjel érzett erőt az igazgatói feladat vállalására. 1992. őszén néhány – főleg premontrei elkötelezettségű – világi tanár irányításával egy kárpótlásként visszakapott kis épületben, két párhuzamos első osztály elkezdhette a nyolcosztályos gimnáziumi tanulmányait.

A rend elsődleges feladatai közé tartozik az erkölcsi nevelés. Ennek egyik kiváló eszköze a sport, ami megalapozza a szervezet edzettségét, hozzájárul a lélek kiegyensúlyozottságához, egészséges szellemiségre nevel, elősegíti a közösségi élet szocializációs folyamatát, a társadalmi normák szabályzó erejét közvetíti, morálisan fejlesztő hatású – az élet egyéb területein is. Rendszerességre nevel, céltudatos, határozott egyéniséggé formál. Tiszteletre és alázatra tanít az adott tevékenységgel és más emberekkel szemben. Hittel, kitartó munkával, becsületes helytállással és tiszta módszerekkel válik moralitásában értékké az Ember.

2016-ban egyesületünk megalapításakor azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy ezen történelmi és eszmei értékek közvetítésével segítsük egy sportszerető közösség létrehozását és „premontreis” szelleművé formálódását.